TR EN
Ana Sayfa / Blog / Otellerin Tanıtım Broşürlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Otellerin Tanıtım Broşürlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Otellerin Tanıtım Broşürlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Otellerin tanıtım broşürlerinde dikkat edilmesi gerekenlerin bilinmesi, çalışmanın amacına ulaşması adına faydalı olacaktır. Bir tanıtım broşürünün nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olunması kadar, işinde ehil grafik tasarımcının ve matbaanın tercih edilmesi de başarılı bir sonuç için gereklidir.

 

Otellerin tanıtım broşürlerinde dikkat edilmesi gerekenlere ve broşürlerin nitelik özelliklerine geçmeden evvel, broşür nedir, niceliği nasıl olmalıdır, gibi birkaç soruyu kısaca yanıtlamak istiyoruz:

 

Broşür nedir?

 

Broşür, sektör farkı gözetmeksizin firmaların hizmetlerini ve/veya ürünlerini hedef kitleye duyurmak amacıyla hazırlanan basılı bir materyal, bir reklam aracıdır. İçeriğinde tanıtımı yapılacak olan hizmete/ürüne ait görsellere, grafiklere ve açıklama metinlerine yer verilen broşürler, bazı sektörlerde (turizm sektörü de bu gruba dâhildir) tanıtım için daha yaygın olarak kullanılır. İhtiyaca göre değişmekle birlikte, ekseriyetle A4 ve A5 boyutlarında hazırlanır. Tek yaprak olabilecekleri gibi kırımlı olarak birkaç yapraktan da oluşabilir. Etkili olması istendiğinde siyah beyaz yerine renkli çalışmalar tercih edilir.

 

Tanıtım broşürü hazırlamak isteyen oteller ne yapmalı?

 

Oteller, tanıtımlarını kaç farklı kanaldan yaparsa rezervasyon alma yüzdelerini o kadar hızla katlarlar. Bu tanıtım kanallarından biri de broşürdür. Tanıtım broşürü hazırlamak isteyen otellerin yapması gereken ilk iş, bir reklam ajansı bulmaktır. Bu ajanslar arasından otellere yönelik butik hizmetler verenleri tercih etmek ise şüphesiz otellere büyük katkıda bulunacaktır çünkü bu tür ajanslar, otellerin işletilme mantığını ve gereksinimlerini bildikleri kadar rakiplerini ve potansiyel misafirlerin düşüncelerini de bilmektedir.

 

Profesyonel bir reklam ajansı bulduktan sonra oteller, tanıtım broşürünü hangi amaçla yaptırmak ve nerelerde yaymak istedikleri gibi bilgileri ajansla paylaşmalıdır. Ajansın broşür çalışmasına başlayabilmesi için salt grafik çalışmaları yeterli olmayacağından tesise ve hizmetlere dair bilgi veren, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların da ajansa iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle otellerin tanıtım broşürlerinde dikkat edilmesi gerekenlerden ilki, "fotoğraf"tır denebilir: Fotoğrafın kalitesinin, tanıtımın kalitesine doğrudan etki edeceği unutulmamalıdır.

 

Grafik çalışmalarının kalitesi de en az fotoğrafın kalitesi kadar önemlidir. Bu noktada, el sıkışılmış olan reklam ajansının kim olduğu tekrar gündeme gelmektedir. Broşür tanıtımı için güçlü bir kadroya (tasarımcı dâhil) sahip, güçlü referansları olan bir ajansla çalışmak, otelleri her zaman başarıya ulaştıracaktır.

 

Oteller ayrıca, broşürde yer almasını istedikleri bilgileri doğru ve güncelliklerini teyit etmiş olarak ajansla paylaşmalıdır. Eksik, yanlış ya da güncelliğini yitirmiş bilgilerin kısa vadede büyük sorun yaratacağı ve otelin kimliğine zarar vereceği unutulmamalıdır.

 

Broşürün hazırlanması

 

Tanıtımın amacına uygun bir çalışma ortaya koyabilmek için hedef kitlenin beklentileri doğru bir şekilde analiz edilmelidir. Bu doğrultuda otellerin, reklam ajansına hedef kitle hakkında net bilgiler vermesi önemlidir. Yaptığı titiz araştırmayla ulaştığı sonuçlara göre ajans, tasarımdaki yazı, grafik ve fotoğraf yoğunluğuna karar vererek taslak çalışmalarına başlar.

 

Çalışmanın uygun bir yerinde otele ait logonun, telefon numarasının ve adresin bulunması gerekli; otelin web sitesine yönlendiren karekodun bulunması ise faydalı olmasına karşın, tercihe bağlıdır. Tasarımda dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da kurumsal bütünlükle uyumluluktur. (Eğer bir otel olarak kurumsal kimlik kataloğuna sahip değilseniz reklam ajanslarından öncelikle bu konuda destek alabilirsiniz. Bu katalog, sizin tüm çalışmalarınızın tek bir doğru üzerinde ilerlemesine olanak sunacak bir kılavuz olacaktır.)

 

Grafik çalışmaları kadar, kullanılan metinler de oldukça önemlidir. Yazıların yazım kuralları dikkate alınarak, gereksiz bilgilerden uzak durularak, yanlış yönlendirmeye sevk etmeyecek şekilde yazılmış olmaları gerekir. Ayrıca kullanılan dil de otelin benimsediği dilden bağımsız olmamalıdır. Alelade yazılmış bir metnin, okuyucusunda otel hakkında olumlu izlenimler yaratmayacağı bilinmelidir. Reklam ajansları, bünyelerinde hem uzman grafikerleri hem de uzman yazarları barındırdıklarından otellerin ajanslarla ortaklaşa bir tanıtım çalışması yapması faydalarına olacaktır.

 

Baskı aşaması

 

Çoğunluğun, broşür tasarımının basılacağı kâğıtların nitelik ve nicelik farklılıklarını bilmesi beklenmez. Bu noktada da gerekli yardımı otellere, ajanslar verebilmektedir. Unutulmamalıdır ki kâğıt ve baskı kalitesiz olursa yapılmış olan tasarım çalışmasının kalitesine gölge düşecektir.

 

Gramaj belirlenirken dikkat edilen unsurlardan biri, tasarımın katlamalı (kırmalı) olup olmadığıdır. Şayet kırmalı bir çalışma hazırlanmışsa düşük gramajlı bir kâğıt tercih etmek daha uygun olacaktır. Sayfa sayısı da gramaj belirlenirken göz önünde bulundurulur. Genellikle, ek maliyetler getirmemesi için sayfa sayısı fazla olan broşürlerde gramajlar düşük tutulur.

 

Kâğıdın, aynı zamanda, tasarım aşamasında kullanılan renkleri dağıtmayacak bir dokuya ve kaliteye sahip olması da gramaj kadar önemli bir diğer konudur. Kaliteli kâğıtların maliyeti artırması söz konusu olsa da broşürlerin de bir reklam aracı olduğu göz ardı edilmemeli, bütçeden kısılması durumunda otelin algılardaki konumunun zedeleneceği ihtimali bilinmelidir.

 

Şayet bir reklam ajansıyla çalışmışsanız baskı sürecini de bizzat ajans takip edecek, size bir tek ürünlerinizi teslim almak ve dağıtmak kalacaktır.

 

Özetlemek gerekirse...

Otellerin tanıtım broşürlerinde dikkat edilmesi gerekenleri özetleyecek olursak:

  • Kaliteli fotoğraf seçimi
  • Fotoğraf, grafik ve yazıların birbirini tamamlaması
  • Bilgilerin doğruluğu ve güncelliği
  • Kurumsallığın gözetilmesi
  • Hedef kitle araştırması
  • Kâğıt kalitesi
  • Baskı kalitesi

 

Otellerin broşürlerinin etkileyici olmasının getirisi

 

Bir üretici şayet ürün değil hizmet üretiyorsa tanıtım yapması görece zordur çünkü ortada, tüketicinin inceleyebileceği somut bir ürün yoktur. Bu nedenle bir otelin tanıtım çalışmasının etkileyiciliği, kişilerin o oteli tercih edip etmeyeceğinde belirleyicidir. Tanıtım broşürlerinin etkisinin çok daha fazla olması gerekmektedir zira çoğu broşür incelendikten sonra bir kenara bırakılmaktadır ve bu nedenle broşürlerin ne kadar etkileyici olurlarsa o kadar akılda kalacakları unutulmamalıdır.

 

Tanıtım broşürünün etkili olmasını istiyor ve otellerin tanıtım broşürlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uzmanlaşmış bir ajans arıyorsanız biz, daima hizmete hazırız. Otelads'e ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sizi Arayalım 90232 242 0842