TR EN
Ana Sayfa / Blog / Oteller Nasıl Bir Reklam Ajansıyla Çalışmalı?

Oteller Nasıl Bir Reklam Ajansıyla Çalışmalı?

Oteller Nasıl Bir Reklam Ajansıyla Çalışmalı?

Yarımada olması, kıyı beldelerinin yılın neredeyse 300 günü güneş alması, tüm turizm çeşitlerinin yapılmasına imkân sunan değerleri bünyesinde barınması vb. anılmayan pek çok özelliğiyle Türkiye, bir tatil cenneti. Hâl böyle olunca da yerli ve yabancı turistlerin tatilleri süresince konaklama ihtiyaçlarını karşılamak adına geçmişten günümüze ülke genelinde sayısız otel açılmıştır ve açılmaya da devam etmektedir. Bu yoğunluk rekabete yol açmakta, rekabet de "tercih edilen" olmak için otellerin tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesini, sesini dört bir yana duyurmasını gerekli kılmaktadır. Peki, oteller nasıl bir reklam ajansıyla çalışmalı ki amaçlarına kısa yoldan, imajlarını koruyarak ulaşsın?

 

Ne tür bir reklam ajansı otellerin beklentilerini karşılar?

 

Türkiye'deki reklam ajanslarının sayısı, tüm dünyada olduğu gibi, artan talebi karşılamak adına her gün geçtikçe artmakta. Sayı arttıkça da adını geniş kitlelere duyurmak isteyen otellerin doğru tercih yapma olasılıkları düşmekte. Bu nedenle oteller, çalışacakları reklam ajanslarını belirlerken ilk önce mevcut reklam ajanslarından sadece otellere yönelik hizmetler verenleri ayrıştırmalıdır (Bu ajansların otelle aynı bölgede bulunma zorunluluğu yoktur.). Böylelikle sayı bir hayli düşecek, daha rahat bir eleme ve karar verme imkânı elde edilecektir.

 

Beklenti, doğru hedef kitleyle doğru bir iletişim kurmak olduğundan ancak otellere yönelik çalışmalarda uzmanlaşmış reklam firmaları tarafından karşılanabilir.

 

Otellere yönelik hizmet veren reklam ajansları arasından en doğrusunu seçme

 

Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler, temelde aynı hizmeti ya da işi üretiyor olsa da üretimin kalitesini belirleyen, işletmenin de sürekliliğine katkıda bulunan unsurlar detaylarda gizlenir. Bu kapsamda otellere yönelik hizmet vermeleri nedeniyle aynı grup altında toplanan reklam ajansları da kendilerine has özellikleriyle birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

 

Bu ajansları birbirinden ayıran özelliklerden ilki, otellerin mevcut beklenti ve isteklerini karşılama hızlarıdır. Otellerin tercih etmesi gereken ajans, şüphesiz, en hızlı hizmet veren olmalıdır. Hızın yanı sıra sorunlara pratik çözümler bulabilme yetisi de reklam ajanslarının değerlerine değer katmakta ve onları tercih sıralamasında bir adım üste taşımaktadır.

 

Bir reklam ajansının tüm birimleri arasında uyum olması, diğer bir deyişle takım uyumunun mevcudiyeti de otellerin tercihinde belirleyici olmalıdır. Ajans içi uyum, yürütülecek reklam kampanyalarının sorunsuz bir şekilde başlatılıp sonlandırılmasına olanak sunar ve bu durum, otellerin çalışmalar için yaptıkları yatırımlarının engellere takılmadan karşılık bulması anlamına gelir.

 

Performans takibi yapan bir ajansla çalışmak

 

Reklam ajansları, dijital alanda üstlendikleri çalışmaların sonuçlarını, teknolojinin elverdiği doğrultuda takip edebilmektedirler. Bu olanak, hem oteller hem de ajanslar açısından birtakım avantajlar sağlar: ayrılan bütçenin nasıl değerlendirildiği gözlemlenebilir, çalışmanın etki kapsamı ölçümlenebilir, yeni stratejiler belirlenebilir vb..

 

Performans takibi yapmayan ajansların çalışma yöntemlerinin bir süre sonra eskiyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. İşinin ehli bir ajans ise otellerin reklam çalışmalarını rutin aralıklarla yaptığı ölçümlerle şekillendirir, başarıyı garanti altına alır. Öte yandan takip ve değerlendirme yapılmaması, zaman ve maliyet kaybı anlamına da gelmektedir. Özetle, çalışmaların sağlıklı bir temelde ilerletilebilmesi için ajansların sürekli performans değerlendirmesi yapmaları zaruridir..

 

 

Çözüm ortağınız olacak bir reklam ajansı arıyorsanız anılan özelliklere ve çok daha fazlasına sahip Otelads'le iletişim kurabilirsiniz.

Sizi Arayalım +90232 242 0842